Castellum hyr ut och bygger ny anläggning om 19 000 kvm för Exertis CapTech i Mölndal

Castellum startar nu uppförandet av ett nytt huvudkontor med moderna produktions- och lagerytor på Aminogatan i Mölndal. Ett tioårigt avtal avseende hela byggnaden om ca 19 000 kvm har tecknats med Exertis CapTech. Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2017/2018.

Exertis CapTech är en befintlig hyresgäst till Castellum och en av Sveriges största distributörer inom IT-området. De väljer nu att flytta sina etableringar i Mölndal och Sisjön till en större anläggning som uppförs på den sista större exploaterbara marken runt Söderleden i Mölndal.

– Vi på Exertis CapTech är extremt nöjda med att Mölndals Stad gett oss möjligheten att etablera oss inom närområdet där vi byggt vår verksamhet i snart 20 år. Exertis CapTech är ett ungt men relativt stort företag med kraftig expansion som är beroende av våra medarbetare. Vi är därför extra glada över att vi kan fortsätta tillväxten i Mölndals Stad där våra medarbetare, såväl nya som gamla kommer känna igen sig. Att vi fortsätter expansionen hos samma fastighetsägare kändes självklart då Castellum växt med oss under vår kraftiga expansion och alltid löst våra lokalbehov på ett föredömligt sätt. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Daniel Johnsson, VD för Exertis CapTech AB.

– Vi är glada över att få förtroendet av en befintlig hyresgäst att uppföra ett nytt huvudkontor och på så sätt kunna hjälpa dem att utveckla och expandera sin verksamhet. Investeringen går helt i linje med vår ambition att fortsätta växa i Mölndal och vara en av de dominerande fastighetsutvecklarna i regionen. Tack vare ett mycket gott och nära samarbete med kunden och Mölndals Stad kunde vi igår ta första spadtaget för detta spännande projekt, säger Cecilia Fasth, VD för Region Väst i Castellum.

Lager- och produktionsanläggningen är anpassad för kundens högteknologiska automatiserade system. Den kommer att miljöcertifieras med målet att nå Miljöbyggnad silver.

– För att kunna möta marknadens efterfrågan pågår förberedelser hos oss för att starta flera nya logistikprojekt, bl a Hisingen Logistikpark i nära anslutning till Göteborgs Hamn där vi planerar en storskalig etablering med flera logistikbyggnader på sammanlagt 65 000 kvm, avslutar Cecilia Fasth.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, VD Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 74 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum drygt 200 fastigheter om sammanlagt 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. Våra fastigheter finns i 20 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.