Stor efterfrågan på Castellums lokaler i Borås – hyresavtal om ca 5 000 kvm tecknade

Castellum har under årets sista månader tecknat flera hyresavtal om sammanlagt ca 5 000 kvm i centrala Borås. Hyresavtalen är tecknade med bl a Borås Stad, Svenska Bio, HSB, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson, Dressman och BikBok.
– Vi märker av att centrala Borås ökat sin attraktivitet. Tack vare gemensamma satsningar som görs i centrumkärnan av flera olika aktörer kan vi se att efterfrågan ökar på både våra butiks- och kontorslokaler, säger Cecilia Fasth, Vd för Region Väst i Castellum.

Castellum, som tidigare hette Harry Sjögren AB, är en av de stora ägarna av kommersiella fastigheter i Borås. Under årets sista månader har en rad nya hyresavtal tecknats, såväl med befintliga hyresgäster som utökar och med nya hyresgäster, bl a:

  • Ett nytt 10-årsavtal har tecknats med Borås Stad som i och med detta förlänger sin förhyrning i fastigheten på Ramnåsgatan 1 och även utökar sin lokalyta med ytterligare 1 100 kvm. Borås Stad hyr därmed en total yta om 4 265 kvm i fastigheten.
  • Svenska Bio Lidingö på Torggatan 25, en annan befintlig hyresgäst, utökar sin yta med sex nya biosalonger och blir därmed Svenska Bios största biograf i Sverige.
  • På Torggatan 25 har Castellum hyrt ut två butikslokaler till Dressman AB respektive BikBok AB. De kommer att flytta in i lokalerna under våren 2017.
  • HSB Fastighetsförvaltning Göta AB har tecknat hyresavtal avseende en kontorslokal om 730 kvm på Södra Korsgatan 11. Inflyttning sker i juni 2017.
  • Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson har tecknat hyresavtal avseende en kontorslokal om 558 kvm på Lilla Brogatan 19-21 från 1 april 2017.

– Det är mycket glädjande att få fortsatt förtroende från befintliga hyresgäster och att dessutom kunna hälsa flera nya hyresgäster välkomna till Castellum, säger Cecilia Fasth, Vd för Region Väst i Castellum.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, VD Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 74 miljarder kronor vid senaste rapport. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum drygt 200 fastigheter om sammanlagt 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.