Castellum uppför nya Porsche Center Göteborg

Castellum startar nu nybyggnationen av en bilförsäljningsanläggning på Aminogatan i Mölndal. Ett tioårigt hyresavtal avseende en byggnad om 3 700 kvm har tecknats med Porsche Center Väst.

Porsche Center Väst är en av landets största återförsäljare av Porsche och verksamheten bedrivs från Porsche Center Borås, Göteborg och Linköping. De väljer nu att etablera nya Porsche Center Göteborg i bästa läge utmed Söderleden i Mölndal. Den nya anläggningen kommer att stå klar vid årsskiftet 2017/2018.

– Vi är mycket glada över den stora efterfrågan som finns i vår region säger John Larsson, vd PCB Västsverige AB som sedan 2010 också driver Porsche Center Göteborg. Det ger oss möjligheter att expandera både vad gäller försäljning och service. Med den nya fastighet som byggs får vårt team nya möjligheter att ge våra kunder en utomordentligt hög service. Antalet serviceplatser fördubblas och utställningsytan blir tre gånger så stor, vilket skapar fantastiska förutsättningar för framtiden. Vi kommer att kunna hälsa både nya och gamla kunder välkomna till en helt ny upplevelse hos oss.

– Det är glädjande att Porsche Center Väst väljer Castellum när de skall etablera sin nya anläggning. Vi hälsar dem varmt välkomna till oss. Investeringen stärker vår fastighetsportfölj med en flexibel, modern och hållbar bilförsäljningsanläggning i ett expansivt område, säger Cecilia Fasth, vd för Region Väst i Castellum.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med målet att nå nivå silver.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, vd Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se


Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum drygt 200 fastigheter om sammanlagt 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 16 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.