Castellum i Stockholm fyller upp i Marievik

Castellum i Stockholm har tecknat avtal på den sista lediga ytan om 448 kvm i fastigheten Marievik 27 i Marievik, precis utanför tull i södra Stockholm. I och med detta är fastigheten fullt uthyrd.
Hyresgäst är ÅF som tidigare tecknat avtal på större delar av fastigheten.

Just nu pågår anpassningar av de totalt 5117 kvm ÅF tecknat avtal på i fastigheten. Inflyttningen sker i etapper och till årsskiftet 2017/2018 ska hela verksamheten vara i gång i lokalerna.

– Det är viktigt för oss att ha en bra dialog och en förståelse för våra kunders verksamheter. Därför känns det väldigt bra att hjälpa ÅF, som är en befintlig hyresgäst, att fortsätta expandera sin verksamhet inom vårt bestånd, säger Andreas Wik, affärsområdeschef.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.

I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.