Castellum i Stockholm utökar sitt markinnehav i Arlandaregionen

Castellum skapar genom markförvärv av fastigheterna Tibble 1:647 och 1:648 i Brunna, Upplands-Bro i norra Stockholm, ytterligare möjligheter till lager- och logistikinvesteringar inom Arlandaregionen. Tillträde har skett.

De obebyggda fastigheterna Tibble 1:647 och 1:648 i Brunna, som ligger i Upplands Bro kommun, omfattar ca 50 000 kvm planlagd och byggbar mark.

I december 2016 förvärvade Castellum fastigheten Örnäs 1:17 i Brunna. Tillsammans med det nya markförvärven skapas nu möjligheter till lager- och logistikinvesteringar i ett välbeläget område i Arlandaregionen.

Syftet med förvärvet är i första hand att erbjuda företag i norra och centrala Storstockholm rationella och lättillgängliga lager- och logistikytor i varierade storlekar från cirka 1 000 till
8 000 kvm med direkt skyltläge mot E18.

– Vi ökar nu våra expansionsmöjligheter inom lager- och logistiksegmentet i Arlandaregionen. Läget, med nära anslutning till E18 och närhet till E4, ger perfekta distributionsvägar – och tillgängligheten ökar ytterligare när Förbifart Stockholm står klar, säger Anders Nilsson, VD Castellum Region Stockholm. Vi ser fram emot att utveckla området för att tillgodose framtidens lager- och logistikbehov.

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.

I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.