Castellum växer i Boländerna i Uppsala

Castellum, det största privatägda fastighetsbolaget i Uppsala, växer. Bolaget har köpt två fastigheter i främre Boländerna om sammanlagt 11 500 kvadratmeter.

Den ena fastigheten kommer kortsiktigt att användas för lager- och logistikkunder – men rymmer också en byggrätt. Den ger Castellum möjligheter att i framtiden bygga kontor, belägna med tio minuters promenadavstånd till Resecentrum

– Uppsala växer och förändras snabbt. Det finns ett behov både av nya bostäder och arbetsplatser. Det innebär att befintliga industriområden omvandlas för att ge plats både åt kontor och boende, säger Björn Johansson, Castellums affärsområdeschef i Uppsala.

Han tillägger att Uppsala kommun har ett strukturprogram för främre Boländerna med syfte att ändra användningen av marken till framför allt kontor för bland annat forskningsbaserad industri.

I förvärvet ingår också en lager- och logistikfastighet. Castellum, Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter, upplever i dag hög efterfrågan på den typen av lokaler i Uppsala inom sitt nuvarande bestånd.

- Att växa inom detta segment är en del av Castellums tillväxtstrategi i Uppsala, säger Björn Johansson.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.

I Uppsala äger och förvaltar Castellum 29 fastigheter om sammanlagt 174 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 3,3 miljarder kronor.
Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.