Västerås nyaste kontor får obegränsad takhöjd

I Kopparlunden, det anrika industriområdet i Västerås, bygger fastighetsbolaget Castellum nu ett nytt kontorshus om 3 500 kvadratmeter. Projektet – Koppartorget TRE – är en fortsättning på förtätningen av området och blir den centrala byggnaden i kvarteret som fått namnet Koppartorget.

Huset är flexibelt och varje våningsplan kan inrymma en till tre olika hyresgäster. I entréplanet finns möjlighet till handel, café eller restaurang. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och på taket installeras solpaneler som försörjer huset med energi till fastighetens elförbrukning.

Koppartorget TRE är till utseendet som en ministad i en byggnad med sina olika uttryck i form av olika fasadmaterial, varierande fönstersättning och olika byggnadshöjder. På taket på plan fyra finns ett utekontor på ca 200 kvadratmeter, utformat enligt Castellums eget koncept ”WorkOUT”. Utekontoret är till för alla hyresgäster i huset och erbjuder miljöer för olika typer av sittningar inklusive ett inglasat uterum som kan användas vid alla väder och årstider.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för hur detta gemensamma utrymme kan utnyttjas, säger Karl Ternemo, affärsområdeschef i Castellum i Västerås och fortsätter:

– I och med färdigställandet av Koppartorget TRE i denna vackra stadsdel kommer utemiljön inom kvarteret att få ett rejält lyft med en park, träd, pergola, scen och ytor för olika aktiviteter, event och kanske en uteservering.

För ytterligare information kontakta
Karl Ternemo, affärsområdeschef Castellum i Västerås, 021-10 54 64
karl.ternemo@castellum.se


Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.
I Västerås äger och förvaltar Castellum 42 fastigheter om sammanlagt 174 210 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 900 miljoner kronor.
Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum
Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.