Castellum hyr ut ca 13 500 kvm till Volvo Cars i Göteborg

Castellum är mitt uppe i en ombyggnation av en kontorsbyggnad på Gamlestadsvägen 18 i Gamlestaden i Göteborg. Ett hyresavtal med successiv inflyttning från januari 2017 har tecknats med Volvo Cars, omfattande ca 13 500 kvm.

Ombyggnationen innebär en utveckling av högkvalitativa kontor samtidigt som byggnadens industriella karaktär bevaras. Arbetet beräknas vara genomfört tredje kvartalet 2017.

Den regionala tillväxten i Göteborg är starkast i landet. Gamlestaden definieras som en av fem strategiska knutpunkter och kommer att knytas närmare Göteborgs innerstad. Ett nytt resecentrum i området beräknas vara färdigställt i mitten av 2018 och blir en knutpunkt för resande med tåg, spårvagn och buss.

– Vi är glada över kunna välkomna Volvo Cars som hyresgäst till Castellum. I och med tecknandet av detta hyresavtal så är första kontorsetappen i omdaningen av vårt innehav i Gamlestaden fullt uthyrd. Vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta vidare med detaljplanen för fortsatt utveckling av området, säger Cecilia Fasth, vd för Region Väst i Castellum.

I samband med ombyggnationen kommer byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå silver.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, vd Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum drygt 200 fastigheter om sammanlagt cirka 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 16 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.