Castellum hyr ut 1 700 kvm och fyller kontorshuset Blenda på Lindholmen i Göteborg

Castellum har tecknat hyresavtal om totalt ca 1 700 kvm i kontorshuset Blenda som håller på att färdigställas mitt i den dynamiska miljön på Lindholmen i Göteborg. I och med detta är Blenda nu fullt uthyrt. Hyresavtalen är tecknade med RISE Research Institutes of Sweden, Biner och OpenSolution Group.

Blenda uppförs precis vid kajkanten på Lindholmen, ett av Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva områden. Byggnaden är ca 9 100 kvm i sex våningsplan och har ett unikt uttryck med utskjutande exteriöra partier och glasade fasader som öppnar för ljus och rymd interiört.

– Vi är glada över att kunna hälsa tre nya hyresgäster välkomna till Blenda och Castellum. Att vi har Blenda fullt uthyrt i samband med färdigställandet är ett kvitto på såväl Blendas som Lindholmens attraktivitet, säger Cecilia Fasth, vd för Region väst i Castellum.

De första hyresgästerna har redan tillträtt och efter sommaren är alla hyresgäster på plats i sina nya lokaler. Blenda kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM med ambitionen att nå nivå Excellent.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, vd Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum drygt 200 fastigheter om sammanlagt cirka 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 16 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.