Castellum i Stockholm bygger nytt i Rosersberg

Rosersberg och Stockholm Nord Logistikcenter är ett av Stockholms starkaste lager- och logistikkluster. Det ligger välbeläget i norra Mälardalsregionen med direktaccess till Arlanda och E4:an.

Den nya byggnaden är tänkt för en till tre hyresgäster och uppförs på den obebyggda fastigheten Rosersberg 11:130 som förvärvades av Castellum 2015. Den byggs med modern standard, hög takhöjd, god bärighet samt vädertätade dockningsstationer. Ytorna kan kompletteras med ytterligare entrésolytor för lagring/kontor efter de kommande hyresgästernas behov.

Nyproduktionen väntas stå färdig för inflyttning under våren 2018.

Castellum äger sedan tidigare ytterligare tre fastigheter i samma område och är Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter.

- Investeringen innebär att vi ökar vårt innehav och utbud i ett intressant tillväxtområde – vilket innebär att vi kan möta både befintliga och potentiella kunders framtida behov, säger Anders Nilsson, VD Castellum Region Stockholm-Norr

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 74 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.
I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. 
Våra fastigheter finns i 20 städer från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.