Kostnadsfri cykelservice i Växjö under hållbarhetsveckan

Kostnadsfri cykelservice. Det erbjuder fastighetsbolaget Castellum alla sina hyresgäster i Växjö den 13 till och med den 20 maj.

Det här sker inom ramen för den hållbarhetsvecka som genomförs under vecka 20 i Växjö.

– Vi vill uppmuntra till ökad cykling – det är bra både för hälsan och miljön, säger Jenny Rungegård, Castellums affärsområdeschef i Växjö.

Castellum i Växjö äger och förvaltar sex kommersiella fastigheter, bland annat World Trade Center, och har cirka 200 hyresgäster med totalt 2 000 medarbetare. I samarbete med Cykel och Fritidscenter i city erbjuds nu samtliga dessa att utan kostnad lämna in sina cyklar för service.

– Under hållbarhetsveckan uppmuntrar vi både våra hyresgäster och vår egen personal till lite extra eftertanke, i stort som i smått; till exempel att skriva ut dubbelsidigt, att välja cykel eller kollektivtrafik framför bil och att äta vegetariskt, säger Jenny Rungegård.

Hållbarhetsarbetet är en grundsten inom Castellum. Bolaget har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och jobbar långsiktigt och brett, från energibesparingar och minskad koldioxidpåverkan till avfalls- och vattenhanteringsfrågor. Koncernens energiförbrukning har sjunkit med nästan en tredjedel på tio år.

Castellums hållbarhetsarbete har också uppmärksammats internationellt. Som enda nordiska fastighetsbolag har Castellum till exempel valts ut att ingå i Dow Jones globala hållbarhetsindex.

För ytterligare information kontakta:

Affärsområdeschef Jenny Rungegård 072-229 22 44


Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum sex fastigheter om sammanlagt 60 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 miljard kronor.

Våra fastigheter finns i 17 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.