Migrationsverket i Örebro flyttar till Citypassagen

Migrationsverket samlar all sin verksamhet i Örebro på en adress. Från och med våren 2019 flyttar verket till nya lokaler i fastighetsbolaget Castellums nyproduktionsprojekt Citypassagen alldeles invid resecentrum.

– Genom att samlas får vi bättre förutsättningar att samarbeta internt och ge bättre service till våra sökande. Med närhet till kollektivtrafik blir det också mycket enklare för våra sökande att ta sig till oss, säger Magnus Önnestig, regionchef på Migrationsverket.

Migrationsverket finns i dag på fyra olika adresser i Örebro. I de nya lokalerna – på totalt 2 600 kvadratmeter – skapas 100 arbetsplatser i en öppen planlösning samt en besöksdel i markplan med egen entré. Hyresavtalet löper över sex år.

– Vi är glada att vi nu får detta förtroende från Migrationsverket – och kan samtidigt konstatera att efterfrågan på moderna och effektiva lokaler är fortsatt stark i Örebro, säger Per Gawelin, affärsområdeschef i Castellum Örebro.

Citypassagen kommer att rymma totalt ca 1 000 arbetsplatser och är ett av Castellum-koncernens största utvecklingsprojekt; totalinvesteringen uppgår till 420 miljoner kronor.

Fastigheten har en tydlig miljöprofil. Några exempel: fasaden får solceller och regnvatten kommer att samlas in och användas för att spola toaletterna, vilket rönt stort intresse eftersom färskvattenförsörjningen är en högaktuell fråga i Örebro.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Örebro äger och förvaltar Castellum 60 fastigheter om sammanlagt 400 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 5 800 miljoner kronor.
Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.