Castellum säljer två fastigheter i Göteborg

Castellum har sålt fastigheterna Kärra 77:3 och Kärra 77:8 belägna på Tagenevägen i Kärra, Göteborg.

Fastigheterna, varav en är tomträtt, inrymmer två mindre byggnader om totalt 3 355 kvm bestående av lager-, industri och kontorsytor. Köpare är Perthon Group som är en av hyresgästerna i den ena fastigheten. Frånträde sker den 1 december 2017.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Fasth, vd Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 90, mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@castellum.se