Castellum låter kulturen spira i Slakthusområdet, Stockholm

Slakthusområdet på söder i Stockholm genomgår en stor förvandling från verksamhetsområde till att bli en mer levande stadsdel med bland annat arbetsplatser, bostäder, handel och service. I området äger och förvaltar Castellum flera fastigheter, däribland Charkuteristen 5.

Byggnaden ritades av den välrenommerade arkitekten Ralph Erskine under 1950-talet och är blåklassad av Stockholms stad. Klassningen innebär att inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden.

”Utifrån den höga klassningen har vi tagit tillvara på fastighetens särprägel och tagit fram riktigt häftiga rålokaler, som vi nu hyr ut tillfälligt”, säger Johan Einarsson, projektchef Region Stockholm-Norr i Castellum.

I lokalerna, som omfattar 1 300 kvm, kommer tre hyresgäster att driva konstnärsateljéer och arkitekturkontor. Förhandlingar har pågått under en tid och det sista avtalet skrevs i början av september. De inflyttande hyresgästerna är: Ateljéföreningen Söderhallen, OKK+ (Office Karolina Keyzer AB) och Tovatt Architects & Planners AB.

Tack vare ett gott samarbete med kulturförvaltningen och deras nyinrättade funktion med en kulturlots har både tidigare kulturutställningar funnits i lokalen och nu även en konstnärsförening.

Stockholms stad har vid flertalet tillfällen uttalat ambitionen att integrera kultur, både i ny och befintlig bebyggelse i den nya stadsdelen.

”Castellum välkomnar den spännande utvecklingen av Slakthusområdet. Vi ser kulturen som en viktig del i områden där vi vill skapa framtidens arbetsplatser. Vi är därför glada att redan nu bidra med detta i kvarteret”, säger Anders Nilsson, vd Region Stockholm-Norr i Castellum.

För ytterligare information kontakta:
Anders Nilsson, vd Region Stockholm-Norr i Castellum
Tel: + 46 8 602 33 19
E-mail: anders.nilsson@castellum.se
www.castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 76 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.
I Stockholm äger och förvaltar Castellum 110 fastigheter om sammanlagt 700 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor.
Våra fastigheter finns i 20 städer från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder.
Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.