I Västerås har Castellum förvärvat fastigheten Elledningen 3 på Tunbytorp

Castellum i Västerås har köpt fastigheten Elledningen 3, Tunbytorpsgatan 33-35. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 8.327 kvm fördelat på 8 st byggnader och med en tomtareal om 37.612 kvm. Köpet genomfördes i juli 2017 och fastigheten är näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster är Västerås stad och Lambertsson Sverige AB. Fastigheten ligger på en strategisk del av industriområdet Tunbytorp, där Castellum sedan tidigare är en stor hyresvärd. Castellum ser en möjlighet att fortsätta utveckla fastigheten.