Castellum bygger nya kontor i Växjös innersta stadskärna

För att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i Växjö centrum bygger Castellum nya kontorsytor med byggstart vid årsskiftet. Byggnaden skapas på en innergård och ställs på pelare för att behålla befintlig parkering samt nedfart till garage.

  • Det behövs fler kontorsytor i Växjö City, det har inte byggts några nya kontor inom rutnätsstaden på många år. Jag tycker att detta är ett bra exempel på förtätning och det är roligt att vi kan nyttja och utveckla vår stadskärna på ett positivt sätt, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö.

Nybyggnationen är en tillbyggnad i kv. Tullen 18, som är det gamla polishuset. Sedan Castellum (dåvarande Norrporten) förvärvade fastigheten 2001 har den använts som kontor med butiker i bottenplan. Det är endast de gamla häktescellerna på vinden som stått outnyttjade och orörda, då dess beskaffenhet med bärande väggar och högt sittande fönster gjorde att de ansågs icke uthyrningsbara. Dock blev efterfrågan på kontor så stor att Castellum 2016, efter ett lyckat pilotprojekt, omvandlade även dessa till kontor.

En av hyresgästerna i nybyggnationen är Griffel, som genom den tillkommande huskroppen tillåts växa ut från befintlig lokal och ta en del av tillbyggnaden. När Griffel i samband med ett förvärv började bli trångbodda tog Castellum steget att utveckla detaljplanen för att bygga till fastigheten.

  • Vi fortsätter hela tiden expandera och bredda oss inom IT­sektorn. Vi har också fått nya större kunder, även nationella, vilket innebär att vi på sikt kommer att behöva anställa fler. Det känns som ett bra läge att kliva in i nya fräscha lokaler, säger Jonas Björnlund, styrelseordförande på Griffel.

Unikt med tillbyggnaden är att den står på pelare på en innergård och därför inte upptar annat än ett luftrum. Stadsbyggnadskontoret har även tillåtit ett avsteg från de annars strikta reglerna att byggnation inom rutnätstaden inte får vara mer än fyra våningar högt. Möjligheten till ett femte plan gavs då det är en gårdsbyggnad och inte stör gatuvyn.

Dynacon Construction blir totalentreprenör för byggnationen som startar vid årsskiftet 2017/2018 och ska stå klar ett år senare.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.