Två byggnader miljöcertifierade i Växjö

Vi är stolta att ha lyckats miljöcertifiera två byggnader hos Castellum i Växjö enligt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Det är Kv. Unaman på Storg. 5/Kungsg. 5 samt Visma-huset i Företagsstaden I11 som har godkänts för sina goda resultat inom bl.a områdena energi, avfall och material.

Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och Castellum ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Bolaget har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och har ett mål att 50% av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2025. Vi jobbar långsiktigt och brett, från energibesparingar och minskad koldioxidpåverkan till avfalls- och vattenhanteringsfrågor. Koncernens energiförbrukning har sjunkit med nästan en tredjedel på tio år.

Under 2017 fortsätter Castellums hållbarhetsarbete att uppmärksammas internationellt. Vi rankas till exempel som den mest hållbara fastighetsutvecklaren i världen samt global sektorledare för andra året i rad av GRESB och vi mottar EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa.

Om Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.