Castellum hyr ut centralt till Region Jönköpings län

Genom omflyttning av hyresgäster har Castellum kunnat erbjuda Region Jönköpings län en möjlighet att bedriva röntgenverksamhet i lokaler i kvarteret Atollen, mitt i Jönköping city. Starten är planerad till senvåren 2018.

– Atollen har på kort tid utvecklats till ett dynamiskt stadskvarter i Jönköping City. Det erbjuds brett utbud av handel samt dagligvaror och inte minst ett spännande restaurangutbud. Här är det möjligt att serva din cykel, mobiltelefon eller få en ny frisyr. Det finns en bra balans mellan boende och kontor. Tillgängligheten är hög såväl till fots, via cykel eller kollektivtrafik men även bil. Området stärks ytterligare genom att Region Jönköpings län börjar med röntgenverksamhet. För besökare och närboende finns nu förutom röntgen, en vårdcentral, ögonklinik och apotek.” Säger Peder Karlén, Affärsområdeschef för Castellum i Jönköping.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 76 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och logistik med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Jönköping äger och förvaltar Castellum 36 fastigheter om sammanlagt 288 770 kvadratmeter till ett värde om cirka 4,6 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.