Stor efterfrågan på Castellums lokaler i Högsbo, Göteborg – hyresavtal om ca 3 500 kvm tecknade

Castellum har under senaste kvartalet tecknat flera hyresavtal om sammanlagt ca 3 500 kvm i Högsbo i Göteborg. Hyresavtalen är tecknade med Trafikverket, Zinzino, Dacat och Avero AB.

 – Vi är glada över att kunna hälsa flera nya hyresgäster välkomna till Castellum. Med de låga vakansgrader som råder i centrala Göteborg märker vi av att det blir allt mer attraktivt att etablera sig i områden som Högsbo. Närheten till centrum, förbättrad kollektivtrafik och de mycket goda parkeringsmöjligheter vi kan erbjuda bidrar till en ökad efterfrågan på våra lokaler i området, säger Marijana Rosenqvist, affärsområdeschef på Castellum i Göteborg.

Castellum är en av de större fastighetsägarna i Högsbo i Göteborg. Under senaste kvartalet har en rad nya hyresavtal tecknats:

  • Trafikverkets enhet för Förarprov utökar verksamheten i Göteborg och har tecknat hyresavtal avseende en lokal om 677 kvm på F O Petersons gata 24-26. Inflyttning sker i juni 2018.
  • Zinzino, som är ett direktförsäljningsföretag inom hälsa, har tecknat hyresavtal avseende en kontorslokal om 1 555 kvm på Hulda Mellgrens gata 5. De kommer att flytta in i sina nya lokaler den 1 juni.
  • Dacat, som är ett design- och produktutvecklingsbolag, har tecknat hyresavtal avseende en lokal om 594 kvm på E A Rosengrensgata 31. Inflyttning sker den 1 september.
  • Avero AB, som är ett internationellt e-handelsbolag inom studsmattor har tecknat hyresavtal avseende en lagerbutik om 660 kvm på August Barks gata 25 för sitt varumärke Studsexperten. Inflyttning sker i slutet av mars.

För ytterligare information kontakta
Marijana Rosenqvist, Affärsområdeschef på Castellum i Göteborg
Tel: 031-744 09 41, mobil: 0739-42 09 41
E-post: marijana.rosenqvist@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om 81 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum 215 fastigheter om sammanlagt cirka 1 200 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 18 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.