Castellum i Västerås hälsar Handelsboden Skinn - Och Mc- Kläder varmt välkomna som ny hyresgäst.

Handelsboden Skinn- Och Mc-Kläder säljer precis som namnet antyder MC-Kläder och skinn kläder till gammal som ung.

Affärsidén är att köpa in kläder direkt från tillverkare och sälja direkt till konsument, kort och gott, samma kvalitet – Lägre pris.

Förutom sju fysiska butiker inklusive nytillskottet på Kranbyggargatan i Västerås så har de även under arton år bedrivit postorderförsäljning på nätet.

www.handelsboden.com

”Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 81 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Västerås äger och förvaltar Castellum 43 fastigheter om sammanlagt 180 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 2,1 miljarder kronor.
Förutom i Västerås finns våra fastigheter på 19 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.”

Castellum, Stansargränd 2, 721 32Västerås | Tel +46 21 10 54 60 | vasteras@castellum.se