Castellum skapar flexibla arbetsplatser i Jönköping

Castellum har nyligen kundanpassat kontorslokaler i fastigheten Öriket 2 vid Munksjön i Jönköping. Hyresgästerna Yellon, Sogeti, Almi och Nyföretagarcentrum har nu flyttat tillbaka in moderna lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser och i april välkomnas även Greencarrier till Öriket.

Vid Munksjöns östra strand, i centrala Jönköping, ligger fastigheten Öriket 2, med en uthyrningsbar yta om totalt ca 16 300 kvm. Fastigheten inrymmer uteslutande kontorshyresgäster samt en lunchrestaurang.

”Som en röd tråd i ovanstående projekt har kundens vilja att förändra både sitt arbetssätt och sin arbetsplats föranlett en dialog med oss på Castellum. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bidra till att skapa framgångsrika arbetsplatser där behovet varit aktivitetsbaserade kontorslokaler för effektivare användning med flexibla, moderna och öppna planlösningar, berättar Andreas Georgii, fastighetschef på Castellum”

I april välkomnar Castellum även Greencarrier till Öriket. Företaget har sedan ett antal år tillbaks varit Castellums hyresgäst i fastigheten Visionen på A6.

”På grund av diverse omflyttningar av hyresgäster i huset presenterade vi en lokallösning som möjliggör Greencarriers behov i fastigheten Öriket. Lokalen har renoverats och anpassats i samråd med Green Carriers önskemål till en modern och attraktiv arbetsplats, säger Jens Davidsson, teknisk förvaltare på Castellum”.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om 81miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Jönköping äger och förvaltar Castellum 36 fastigheter om sammanlagt cirka 288 770 kvadratmeter till ett värde om cirka 4,6 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.