Tre arkitektbyråer utformar IT-nav i Växjö

Castellum låter de välrenommerade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom ge förslag till utformning av det planerade IT-navet WeXO i Växjö. Startskottet för uppdraget går 29 maj i ett Innovationsfönster där parter med olika kompetens samverkar för att ge input till projektet.

Arkitekterna arbetar i s.k. parallella uppdrag, vilket innebär att de tre arkitektbyråerna kommer att få presentera var sitt förslag på utformning av WeXO. Bedömningsgruppen utgörs förutom representanter från Castellum och Visma av bl.a. stadsarkitekt Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. Bedömningen görs september/oktober då även en vernissage för allmänheten kommer att hållas.

– Jag är väldigt nöjd och stolt över uppställningen av arkitektbyråerna, det är en spännande bredd och erfarenhet bland deltagarna. Jag tror att vi kommer att få se en stor idérikedom och kreativitet i de kommande förslagen, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

Innovationsfönstret, som arrangeras av Castellum och Visma i samverkan med RISE, blir startskottet för både projektet och arkitekternas uppdrag. Syftet med innovationsfönstret är att generera idéer och hitta nya lösningar i såväl innehåll som utformning av WeXO. Medverkar gör bl.a. Linnéuniversitet, Växjö kommun, Växjö & Co, IT-bolag och entreprenörer.

WeXO är den nya samlingsplatsen för IT-utveckling och innovation som Castellum och Visma vill skapa i Växjö, Sveriges andra IT-stad. Målsättningen är ett hus där nätverkande och idéspridning står i centrum, ett community med syfte att stärka Växjös position som IT-stad och underlätta rekrytering i branschen. Visma avser att bli en av hyresgästerna i huset.

Om Castellum:

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 82 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Förutom i Växjö finns våra fastigheter på 19 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 3294, 350 53 Växjö| Tel +46 470-727730 | vaxjo@castellum.se