Castellum förvärvar flera fastigheter i Linköping, Norrköping och Västerås av Scius och Svea real.

Castellum förstärker sitt fastighetsbestånd i Region Mitt med ett flertal fastigheter i attraktiva lägen i Linköping, Norrköping och Västerås.

Castellum Region Mitt har förvärvat en kontorsfastighet om ca. 5 000 kvm i centrala Linköping, kv. Dolken 5 på Strandgatan 2/Hamngatan 13. Hyresgäster är bland andra CSN.

Castellum har samtidigt förvärvat tre fastigheter - två kontorsfastigheter och ett parkeringshus om totalt ca. 12 500 kvm, i centrala Norrköping, kv. Bägaren 3, 5 och 6 - Luntgatan 28, Luntgatan 30-34 samt Slottsgatan 154. Hyresgäster är bland andra Trafikverket och Ottobock.

”Förvärven ligger i linje med vår strategi att växa i Linköping och att kunna bidra och vara en aktiv aktör i Linköpings stadsutveckling, samt att öka vårt bestånd i centrala Norrköping. I och med att ena fastigheten i Norrköping blir tomställd till årsskiftet ser vi möjligheten att utveckla moderna kontor i ett centralt läge som en stor fördel, säger Affärsområdeschef Cecilia S Aldén”

Castellum har också förvärvat en kontorsfastighet i centrala Västerås om totalt ca.3 000 kvm, kv. Klio 10, Övre Kungsgatan 6. Hyresgäster är bland andra Structor Miljöteknik, Praktikertjänst samt Västerås Publicera AB.

”Förvärvet ligger i linje med vår strategi, att förstärka vår position inne i centrala Västerås, säger Affärsområdeschef Karl Ternemo”

Tillträde till samtliga förvärvade fastigheter sker den 28 september.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 1824, 701 18Örebro | Tel +46 19 27 65 00 | orebro@castellum.se