Castellum lyfter fram kv Diket, hörnet Drottninggatan - S:t Persgatan

En omfattande ansiktslyftning påbörjas till vårdagarna med Castellums Fastighet kv, Diket. Efterlängtat av bl. a fastighetens största hyresgäst Nordea.

Kvarteret Diket byggdes 1943 som ett tidstypiskt kontorshus. Castellum förvärvade fastigheten av Heimstaden under 2015/16.

Fastigheten som i folkmun är känd som ”Sternshuset” har ett av stadens mest centrala lägen med adress hörnet Drottninggatan/S:t Persgatan. Byggnadens fasad och bankentré är vänd mot huvudstråket i centrala Norrköping.

Diket 7 kommer till våren med sin nya fasad och sina stora glaspartier att bli ett nytt landmärke i Norrköping.

  • Vår ambition med renoveringen är att återgå till fastighetens ursprungliga färg och samtidigt addera en nutida touch med hjälp av de höga och inbjudande fönsterpartierna. Att bevara det som en gång var och samtidigt ge ett avtryck från nutiden. Satsningen är helt i linje med Castellums ambition att vara en aktiv part i Norrköpings stadsutveckling, säger Cecilia S Aldén affärsområdeschef på Castellum.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

I Norrköping äger och förvaltar Castellum 16 fastigheter om sammanlagt ca 123 500 kvadratmeter till ett värde om cirka 1,5 miljarder kronor.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association).

Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping |Tel +46 11 442 05 00 | norrkoping@castellum.

se.