Kv. Visionen på A6 i Jönköping utvecklas vidare i samarbete med Kapsch TrafficCom AB

I april 2017 brandhärjades en byggnad i Kv. Visionen svårt och sedan dess har ingen verksamhet kunnat bedrivas i fastigheten. Tillsammans med hyresgästen Kapsch TrafficCom AB arbetade Castellum snabbt fram tillfälliga ersättningslokaler för de delar av verksamheten som påverkades.

Castellum och Kapsch har från dag ett arbetat tätt tillsammans med målsättningen att verksamheten ska återetablera sig på fastigheten och nu har man enats om en permanent lösning. Denna innebär dels ombyggnation av befintliga ytor, dels nyproduktion av nya ytor. De nyproducerade ytorna, ca 1 900 kvm, tillskapas genom att en ny våning byggs ovanpå befintlig byggnad. Samtidigt skapas en takterass till Kapsch ca 170 medarbetare där det kommer att finnas möjlighet att arbeta utomhus med en fantastisk utsikt. I samband med nyproduktionen kommer även solceller att installeras på taket.

–Vårt huvudfokus har hela tiden varit att Kapsch ska kunna fortsätta utveckla sin verksamhet i kvarteret Visionen. Sedan tidigare har bolaget även kontorslokaler i grannfastigheten som via en gångbro är sammanlänkad med de brandskadade lokalerna och en testanläggning i kvarteret. Det är också stimulerande att kunna tillföra nya värden i form av ett utomhuskontor. Forskning visar att det har flera positiva effekter på hälsan att arbeta utomhus, säger Thomas Bergström, som är projektutvecklare på Castellum i Jönköping.

- Sedan första dagen efter branden så har vi haft en fantastiskt god dialog med Castellum, där vi omedelbart inledde planeringen för en återflytt. Effekterna av branden blev en stor utmaning i att hitta nya och fungerande lokaler för alla vår anställda för att bibehålla arbetsglädje och produktivitet. Vår vision med de nya lokalerna har varit att återskapa den uppskattade miljön vi hade i tidigare lokaler och samtidigt passa på att verksamhetsanpassa ytterligare. Här har vårt samarbete med Castellum varit avgörande! Nu har återuppbyggnaden påbörjats och vi ser fram emot att få flytta in i de nya lokalerna i slutet av 2019, säger Mattias Larsson, VD och CFO på Kapsch TrafficCom AB.

–Vi är väldigt nöjda med att ha funnit en bra lösning för kvarterets fortsätta utveckling och att kunna tillgodose Kapsch behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler på A6. För framtida hyresgäster skapas även ytor om ca 1 000 kvm i projektet. A6-området är i stark utveckling och vi ser goda möjligheter till fler kontorsetableringar inom Kv. Visionen, säger Andreas Georgii, Affärsområdeschef på Castellum i Jönköping.

Entreprenaden är påbörjad under Q3 2018 och kommer att färdigställas under Q4 2019.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

I Jönköping äger och förvaltar Castellum 36 fastigheter om sammanlagt 288 770 kvadratmeter till ett värde om cirka 4,6 miljarder kronor.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association).

Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 7, 551 12 Jönköping | Tel +46 36 580 11 50 | jonkoping@castellum.

se.