Region Väst i Castellum förstärker sin projektorganisation

För att ytterligare stärka sin position inom hållbar fastighets- och stadsutveckling har Region Väst i Castellum utsett Henrik Axelsson till Projektutvecklingschef och Ulrika Rånge till Chef projektledning.

– Göteborg står inför en spännande utveckling med stora stadsutvecklingsområden. Med rekryteringen av Henrik och Ulrika lägger vi en stabil grund för vår delaktighet i denna utveckling. Och det är särskilt roligt att vi gör två internrekryteringar till ledande befattningar, säger Mariette Hilmersson, Vd Region Väst i Castellum.

Henrik har arbetat inom Castellumkoncernen i fyra år och har dessförinnan lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet från Tommy Byggare och Peabkoncernen. Henrik kommer att ansvara för regionens projektutvecklingsavdelning och fokusera på tidiga skeden och affärer i våra utvecklingsprojekt.

Ulrika har arbetat med byggprojektledning i 14 år. De senaste året på Castellum och dessförinnan bl a på Akuro och EPG Projektledning. Ulrika kommer att leda och styra arbetet med byggprojekteten med fokus på byggprocessen, rutiner och ekonomistyrning.

Henrik och Ulrika har tillträtt sina nya tjänster.

För ytterligare information kontakta
Mariette Hilmersson, Vd Region Väst i Castellum
Tel: 031-744 09 02, mobil: 0739-42 09 02
E-post: mariette.hilmersson@castellum.se

Om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om 87,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Region Väst (Storgöteborg, Borås och Halmstad) äger och förvaltar Castellum 217 fastigheter om sammanlagt cirka 1 250 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 19 miljarder kronor.

Våra fastigheter finns i 20 städer och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.