Pressinbjudan - Välkommen på invigning av tillbyggnaden av det gamla polishuset

Fredag 29 mars kl. 14.00 inviger vi några av Växjös mest spännande kontorsytor i tillbyggnaden av det gamla polishuset på Västergatan 7. Efter invigningstal och mingel håller några av hyresgästerna öppet hus och möjlighet ges att få besöka de mycket olika och inspirerande kontorslokalerna.

Efter att tillbyggnaden av det gamla polishuset står färdig visar Castellum och hyresgästerna i huset nu tillsammans ytorna vid invigningen. Byggnationen har varit en utmaning, både åtkomst till byggplatsen och den bärande pålningen.

Tillbyggnaden bjuder på en vacker vy över Växjös takåsar, då den är ett plan över normalt tillåten bygghöjd i Växjö City. Den är ett gott exempel på förtätning då den skapats på en innergård, på en yta som tidigare inte var annat än ett luftrum. Byggnationen har dockats på befintligt trapphus och hiss, vilket innebär ett effektivt resursutnyttjande. Dessutom har det skapats flexibla ytor då hyresgästerna ges möjlighet att växa mellan befintlig huskropp och nybyggnation. Hyresgästen Griffel har valt att kombinera nya och gamla ytor, en kombination som också innefattar nyttjande av de tidigare häktescellerna som i samma projekt byggts om till effektiva kontorsrum. Den gamla rastgården är idag en trevlig takterrass.

Invigningen kommer att ske högst upp i huset hos Readly, med ingång från Västergatan. Delaktiga i invigningen är Castellum, byggentreprenören Dynacon, kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje samt hyresgästerna Readly, Griffel, Mäklarcentrum, Nordicfeel & Eleven och Joel Wikells nya bolag Hexigames.

Nordicfeel & Eleven kommer att bli en av hyresgästerna i kontorsdelen och håller samma dag även nyinvigning av butiken på samma adress.

Ingen föranmälan krävs.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Växjö, 072-229 22 44

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 3294, 350 53 Växjö| Tel +46 470-727730 | vaxjo@castellum.se