Castellum investerar i solceller i Jönköping

På Hästhovsvägen 2 i Jönköping monterar Castellum en solcellsanläggning med 180 stycken paneler och totalt 350 kvadratmeter solpanelsyta.

Den kommersiella fastigheten, belägen alldeles invid Ekhagsrondellen i Rosenlundsområdet, inrymmer stora butiksytor. Taket på fastigheten är mycket gynnsamt för solpaneler då ytan är fri och med väldigt lite skuggning. Genom att verksamheten i lokalerna dessutom bedrivs även kvällar och helger möjliggör det att använda den producerade elen i större utsträckning.

”Det känns jättebra att kunna göra en konkret insats för miljön och vi är precis i slutförandet av att montera solpanelerna på fastigheten. Tillsammans med de solcellsanläggningar vi sedan tidigare har här i Jönköping ser vi fram emot att kunna driva ytterligare delar av vår verksamhet med hjälp av solljus" säger Jens Davidsson, teknisk förvaltare på Castellum i Jönköping.

Solcellsanläggningen på fastigheten har en installerad effekt på 57,6 kw med en beräknad årlig elproduktion på 51 000 kWh/år. Via en skärm i entrén kan hyresgäster och besökare följa den momentana effekten och den sammanlagda energiproduktionen som anläggningen genererar.

Castellum har de senaste året installerat solceller på en yta om 8500 kvadratmeter på sina fastigheter runt om i Sverige. Dessa genererar varje år el som skulle räcka till cirka 250 villors förbrukning. Under 2019 planeras en större satsning för att ytterligare öka antalet anläggningar. 

Fakta solpaneler på fastigheten Vagnmakaren 7

180 solpaneler på cirka 350 kvadratmeter tak.

Beräknad elproduktion 51 000 kWh/år

Installerad effekt 57,6 kW.