Castellum anlägger Gävles största solcellsanläggning

Castellum uppför nu Gävles största solcellsanläggning med en beräknad elproduktion om 172 000 kWh per år.

”Det känns extra kul då det blir Gävles största solcellanläggning samt blir vår första anläggning på orten. Våra beräkningar visar att den kommer producera solel motsvarande fyra procent av fastighetens totala elförbrukning. Det motsvarar 34 villors genomsnittliga årsförbrukning”, säger Stefan Öberg, affärsområdeschef på Castellum.

Solcellsanläggningen är placerad på taket och delar av fasaden på fastigheten Olsbacka 45:6 med adressen Lantmäterigatan 2. Anläggningens totala yta är 2 000 kvadratmeter. En av de största hyresgästerna i fastigheten är Lantmäteriet.

”Det här ligger helt i linje med att Lantmäteriet ska bidra till ett hållbart samhälle. Därför kännsdet jättebra att vårt huvudkontor i Gävle anpassas för att lokalerna ska bli mer klimatneutrala”, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Solcellssatsningen är en viktig del av Castellums hållbarhetsarbete. För närvarande har Castellum totalt solceller på en yta om 8 500 kvadratmeter på sina fastigheter runt om i Sverige. Dessa genererar varje år el som täcker omkring 250 standardvillors totala årsförbrukning.

”Vår ambition är att bygga solcellsanläggningar på ett stort antal av våra redan befintliga fastigheter. Vid nybyggnation av kontor investerar vi numera alltid i solcellsanläggningar. Dessa satsningar är viktiga för att vi ska kunna nå vårt mål att till 2030 bli 100 procent klimatneutrala. Med den bakgrunden är satsningen i Gävle klockren”, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.


Fakta om Castellums solcellsanläggning (Olsbacka 45:6):

- 714 st solpaneler på cirka 2010 kvadratmeter tak

- Beräknad årsproduktion om 172 000 kWh (motsvarar ca 34 standardvillors årsförbrukning)

- Installerad toppeffekt om cirka 221 kWp (kilowattpeak)

För ytterligare information kontakta:
Stefan Öberg, affärsområdeschef Gävle, Castellum, 0706-32 05 77
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 0703-20 63 26

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Fastigheternas värde uppgår till 91,4 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association).

Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

För ytterligare information besök www.castellum.se .