Rapporten Framtidens kontor – om medarbetarna själva får välja.

Kul att du är lika nyfiken på framtidens kontor som vi är. Vi hoppas rapporten ska komma till stor glädje.

I den här rapporten kartlägger vi hur svenska folket ser på framtidens kontor, och var och hur kontorsanställda helst skulle arbeta efter coronapandemin.

Rapport_Framtidens kontor_Castellum.pdf (PDF-dokument, 1,3 MB)

Till grund för rapporten ligger en undersökning utförts av Axiom Insights på uppdrag av Castellum. Undersökningen gjordes under hösten 2020 och resultaten är baserade på drygt 1000 svar från ett riksrepresentativt urval av kontorsanställda i åldern 18 år - 65 år.

Har du några frågor om rapporten?

Kontakta Castellums kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman på anna-karin.nyman@castellum.se.

Rapporten Framtidens kontor

Hur skulle framtidens kontor vara utformade om medarbetarna själva fick välja? I rapporten Framtidens kontor hittar du svaret.