Så funkar vår flexibla lagertjänst

Säsongsvariationer, kampanjer eller förändringar i sortiment skapar ett ökat behov av tillfälliga logistikytor. För att möta detta har vi tittat närmare på en flexibel lagertjänst. Tjänsten gör det möjligt att hyra lageryta på månadsbasis och dessutom kan en yta delas av flera kunder. Möjligheten ska också finnas att ni kan hyra tillfälliga lagringsmöjligheter hos varandra. Det gör att du kan få intäkter för vakanta ytor i dina egna logistikfastigheter. Castellum kan på detta sätt bidra till att dina ytor nyttjas effektivt, att ytterligare värden skapas och att resursutnyttjandet blir högre.

Lager

Kontakta mig om du vill veta mer

Chef Logistik

Hans Sahlin

Senaste nytt inom Lager och logistik