Gå till huvudinnehåll
Persons hand som håller i dator och telefon.

Vad är en hyresbilaga för klimatneutralitet?

Hyresbilagan för klimatneutralitet är en avtalsbilaga som förbinder hyresvärd och hyresgäst att göra konkreta åtgärder och mäta utfallet för minskade utsläpp. Tillsammans skapar vi en färdplan för klimatneutralitet som fokuserar på mätbarhet, konkreta åtaganden och omfattar allt ifrån el, värme och kyla, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och återvinning till transport och pendling.

Gröna utemöbler på en uteplats.
Närbild av klara taklampor.
Närbild på grön växt.

Hur fungerar det exakt?

  • Hyresgäst och hyresvärd sätter en gemensam målbild för att gemensamt minska CO2e-utsläppen under lokalens användningsskede.
  • En basårsberäkning genomförs för att kunna mäta utvecklingen.
  • En gemensam handlingsplan sätts upp med konkreta aktiviteter, ansvars- och kostnadsfördelning och tidplan.
  • Hyresvärden ansvarar för regelbundna uppföljningsmöten.
  • Årligen görs en resultatuppföljning genom upprättande av klimatbokslut och revidering av handlingsplan.

Hur kan handlingsplanen se ut?

Handlingsplanen innehåller aktiviteter för att sänka såväl direkta utsläpp (scope 1), köpt energi (scope 2) och indirekta utsläpp (scope 3). Den omfattar följande områden:

  • El, värme och kyla
  • Inköp av varor och tjänster
  • Lokalanpassning och underhåll
  • Avfallshantering och återvinning
  • Transport och pendling

Fokus ligger på konkreta aktiviteter, ansvarsfördelning och en gemensam tidplan.

 

Närbild på grön växt.

Fakta om Klimatneutralt avtal

Förbättrad statistik på faktiska utsläpp

En viktig del av hyresbilagan är att säkerställa korrekt mätning av faktiska utsläpp och på det sättet med större precision kunna prioritera rätt aktiviteter för att minska utsläppen. Initialt läggs därför stor vikt vid att samla in dataunderlag och göra en basårsberäkning.

Varför behövs en hyresbilaga för klimatneutralitet?

Castellum har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Hyresbilagan är en gemensam färdplan i omställningsarbetet som också skapar möjlighet till ökad mätbarhet kring klimatutsläpp i värdekedjan (scope 3).

Vad är skillnaden mot ett grönt hyresavtal?

Castellum erbjuder redan i dag gröna hyresavtal, vilket är en bilaga som har tagits fram av Fastighetsägarna. För att reducera utsläppen och bli klimatneutrala krävs dock ett mer omfattande samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst.

Definition av klimatneutralitet

Hyresbilagan utgår från SBTi Net-Zero-Standard principer för klimatneutralitet, vilket innebär ett vetenskapsbaserat förhållningssätt med sikte mot 1,5°C-målet. Standarden fokuserar på reduktion med minst 98 procent av utsläppen, framför kompensation.

Pilotprojekt

Hyresbilagan är framtagen tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur i Örebro, vilka även är första hyresgästen som Castellum tecknat tilläggsavtalet med. Castellum söker fler hyresgäster att teckna hyresbilagan med under pilotprojektfasen, för att kontinuerligt se över och förbättra arbetet och processen till ett skalbart upplägg som går att sprida till fler kontor.

Senaste nytt inom Hållbarhet

Relaterat