Göteborg

Göteborg har under de senaste 20 åren rankats högst bland logistikorter i Sverige. Skälen till detta är Nordens viktigaste hamn, goda vägförbindelser, flygfraktterminal där man når 70% av Skandinaviens befolkning inom en radie om 50 mil. Under åren 2013-2018 tillfördes ca 419 000 kvm logistikyta vilket gör regionen till den största avseende tillväxt. Befolkningen i Storgöteborg uppgår till ca 1 miljon invånare. Göteborgsregionen är under kraftig utveckling, där investeringsvolymen fram till 2035 bedöms uppgå till cirka 1 000 miljarder kronor.

Vårt utbud

I dagsläget har Castellum 68 lager- och logistikfastigheter i denna region med en yta om totalt 586 000 kvm. Fastigheterna är belägna i såväl strategiska logistiklägen som Arendal och Hisings Backa samt i citynära lägen som Högsbo/Sisjön och Ringön.

Efter förvärvet av Säve flygplats förfogar Castellum dessutom över 1 500 000 kvm logistikmark för expansion på utvecklingsområdet Gateway Säve. I Halvorsäng Logistikpark finns 145 000 kvm lokalyta klart för byggstart i början av 2022. Utöver dessa ytor finns ytterligare byggrätter i Göteborg och kranskommuner.

Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager, terminaler och distributionscentraler till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen för att erbjuda marknaden en hög servicegrad.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som hjälper ditt företag att expandera!

Sahlin, Hans

Chef Logistik Sahlin, Hans