E.ONs nya nordiska huvudkontor prioriterar hälsa och välmående


"Den nya lokalen hjälper oss att visa vilka vi är"

Castellum bygger nytt nordiskt huvudkontor åt E.ON i Malmö. Det är det första projektet i Sverige där både byggnaden och interiören är certifierade enligt den nya standarden WELL.

På E.ONs nya nordiska huvudkontor i Malmö kommer välbefinnande och effektivitet att stå i fokus. Linda Palac, Projektchef för E.ONs nya Nordiska huvudkontor, berättar varför grundlig analys och medarbetartrivsel är ledord i förberedelsearbetet. Första kvartalet 2023 ska E.ONs nya nordiska huvudkontor stå klart. E.ON har noggrant gått till väga för att identifiera vad de vill ha i sin nya fastighet.

Vad har varit viktigt i planeringen av det nya kontoret?
Det har varit viktigt att göra grundliga analyser och fråga våra medarbetare vad de behöver. Vi har gjort det genom enkäter, intervjuer, dialog med chefer samt workshops. Sedan har vi sammanställt behoven och baserat på detta utformat våra lösningar och beställningar.

Vad var allra viktigast?
Vi har identifierat fyra drivkrafter i skapandet av den nya arbetsplatsen. Den första är hållbarhet; Vi vill leva som vi lär, inte minst när det gäller hänsyn till miljö och människa och att vara en förebild för andra. Vi önskar använda vårt
kontor som ett showroom där våra energilösningar kan visas upp för både kunder och anställda men även för de som passerar förbi utanför huset.
Den andra drivkraften är attraktivitet; Hur ska vårt kontor utformas för att dagens medarbetare och framtida talanger ska välja att jobba på E.ON och i våra lokaler? Vi vill skapa ett kontor som man vill gå till även om man kan jobba hemma eller på andra platser. Kontoret kommer man till för att
stimuleras av miljön och mötet med kollegorna. Vi tror att fysiska möten bidrar till fler kreativa och innovativa lösningar. De två sista drivkrafterna är produktivitet och effektivitet. När våra kontor byggdes en gång i tiden arbetade vi på ett annat sätt än vi gör idag. Arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa och kräver mer samarbete. Vi behöver arbeta mer tillsammans än enskilt och behöver en miljö som främjar dialog och samarbete. Därför har vi blandade kontorsmiljöer med både rum, öppna landskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Vad mer ville medarbetarna ha?
Servicetjänster! Det kan vara vanliga tjänster som gym och restauranger, men också tillgång till sådant som cykelreparation eller hunddagis. E.ON är inte bäst på att driva den typen av verksamheter men vi bjuder gärna in proffs som gör det i det hus som vi ska finnas i. Vi har också bestämt att vi ska ha en egen barista som vi hoppas ska bli en knutpunkt för våra medarbetare, säger Linda.

Det här projektet är ju det första projektet i Sverige där både byggnad och interiör certifieras enligt WELL – vad innebär det för er?
WELL-certifieringens perspektiv, där både människan och planeten vägs in, passade vårt tidigare arbete och vad vi vill uppnå med vår nya arbetsplats. Vi har sedan tidigare ett hälsofokus med initiativ som aktiva arbetsplatser och
mötesrum. Vi har alltså arbetsplatser och mötesrum som uppmanar till rörelse med bland annat gåband, cyklar och balanspallar. WELL-certifieringen tar hälsoarbetet lite längre och ger ett helhetsperspektiv som tittar på ljud, ljus,
ventilation, vatten, mat, träning med mera. Anställda är ju ofta på kontoret rätt många timmar per dag och vi vill att miljön här ska bidra till att de mår bra och givetvis också till att de vill och kan prestera ännu bättre. Castellums initiativ för att uppmuntra till rörelse genom att exempelvis framhäva trappor stödjer det vi vill åstadkomma. Ett annat exempel som har lyfts fram av både Castellum, WELL men även Malmö stad är utomhusarbetsplatser. Det pratas mycket om det i olika forum och vi tror att detta är en bra möjlighet för våra medarbetare och det är något som vi velat ha på vår framtida arbetsplats.


Läs mer om E.ONs nya nordiska huvudkontor

4 utmaningar som nya lokalen löser

• Använda lokalen som exempel på vad företagets lösningar kan åstadkomma – fokus hållbarhet

• Attrahera framtidens talanger – sociala lokaler som uppmuntrar samarbete

• Främja produktivitet – skapar en god arbetsmiljö

• Stötta effektivitet – anpassar efter verksamhet och arbetssätt

3 Tips från E.ON

1. Gör grundliga analyser av era behov

2. Skapa sociala nav

3. Våga testa nya saker

Skräddarsytt kontor

Varje arbetsplats är unik, precis som människorna där. Att hitta en perfekt lösning för just din verksamhet är något av det roligaste vi vet.