Anna Johnson: ”Din geografiska plats kommer att vara oviktig ”

Synen på våra arbetsplatser har påverkats radikalt under pandemin. Här berättar Grant Thorntons VD Anna Johnson om företagets nya kontor, och hur de arbetar för att attrahera framtidens arbetskraft.

Ni har en vision om att ni vill verka för ett välmående näringsliv – vill du utveckla?
Vi vill skapa hållbar tillväxt för medarbetare, kunder och samhälle – och när våra medarbetare mår bra påverkas också våra kunder – Sveriges näringsliv – positivt. I vår befintliga affärsplan har vi målsättningar kring det vi kallar ”hållbart arbetsliv”, som just handlar om att lyckas med kombinationen nöjda kunder och välmående medarbetare. Här finns det många viktiga delar som vi jobbar med. Flexibilitet och mobilitet för våra medarbetare är en stor del, man vill kunna påverka och välja det som passar en själv bäst. Det skapar ett välmående i sig att man kan anpassa arbetssättet utifrån sina egna behov. Där finns en viktig hälsoaspekt. Om man som medarbetare ska kunna prestera och leverera till kunderna på bästa sätt behöver man också må bra.

Beskriv era nya kontor och vilka behov de kommer att möta
Vi vill skapa mötesplatser med flera olika typer av miljöer för att möta olika typer av behov. Vi tror att mötesplatsen behöver vara en plats där du får energi och kan bygga relationer, både med kunder, besökare och kollegor. Men att det också är där vi samarbetar och kan vara kreativa och innovativa tillsammans.

Ett stort projekt som vi är mitt uppe i nu är att skapa vår mötesplats för vårt huvudkontor. Det är tänkt att bli helt anpassat efter moderna och mer hybrida arbetssätt så att vi skall kunna samlas kring våra kunder på ett annat sätt än vad vi har haft möjlighet att göra tidigare och därför är det extra spännande att vi kommer byta lokaler redan i januari 2022.

Never waste a good crisis – krisen har möjliggjort en snabbare förändring. Ett flexibelt arbetssätt upplevde många som utmanande före covid-19-utbrottet. Nu är det något helt annat och det gäller att plocka russinen ur kakan.

Våra nya huvudkontor ”flagship” kommer att vara en mötesplats där man får uppleva varumärket Grant Thornton. Det är viktigt att de ligger centralt och känslan man ska mötas av är att det känns modernt och fräscht, som att mötas i en hotellobby. Vi vill att våra medarbetare ska kunna träffa våra kunder där men också komma in och samverka med kollegor. Vi tror även på utomhusmiljöer där man kan ta en kaffe och samtala med kollegor, sitta och arbeta eller ha möten. Och som vi kommer satsa på kaffet – det är viktigt.

Vilka krav kommer vi att ha på arbetsplatsen post-corona? Längtar vi tillbaka till kontoret?
Jag tror inte vi kommer vilja pendla varje dag. Det finns ingen chans att man lägger sex timmar i veckan på att pendla. Det ska heller inte spela någon roll om jag jobbar i Umeå, Malmö eller Stockholm. Det kommer att vara mer platsoberoende. Samtidigt tror jag att det är viktigt att vi har mötesplatser där kollegorna kan komma och samverka och fylla på med energi.

Hur attraherar ni yngre arbetskraft?
Genom att erbjuda möjligheten att jobba med Sveriges entreprenörer och tillväxtbolag i en härlig tillsammanskultur med självledarskap. Och då kommer vi automatiskt in på medarbetarens hållbara arbetsliv. Det viktiga med självledarskapet är att du skapar dig en vardag där du mår som bäst och att du blir autonom i det. För vissa kommer det att innebära att man tar sig till mötesplatsen för det sociala, medan andra inte alls har ett lika stort behov av det.

Vilka krav kommer att ställas på fastighetsägarna för de framtida arbetsplatserna?
Att arbetsplatserna ska vara omställningsbara och flexibla. Man vill vara yteffektiv. Jag tror även att det kommer att ställas krav på ett ökat tjänsteutbud, särskilt i storstäderna. Det finns en rad olika redan nu, såsom gym och uteplatser. Att få tag i hälsosam mat snabbt och enkelt tror jag till exempel kommer att vara en viktig sak. Hälsotrenden kommer nog bara öka och bra mat är något vi vill kunna erbjuda våra medarbetare.

Anna Johnson, vd Grant Thornton

Grant Thornton är ett globalt bolag med 1300 anställda i Sverige. Företaget är kund till Castellum och är verksamma på 22 orter med huvudkontor i Stockholm. I Sverige omsätter de 1,6 miljarder kronor. Anna Johnson beskriver deras uppgift som att säkerställa ekonomisk rapportering. Detta gör de genom att erbjuda tjänster inom revision, rådgivning, ekonomiservice och skatt.

Skräddarsytt kontor

Varje arbetsplats är unik, precis som människorna där. Att hitta en perfekt lösning för just din verksamhet är något av det roligaste vi vet.