• Interior

Uppsala Lighthouse, Främre Boländerna

Vi sätter ljuset i stadsdelen

Främre Boländerna formar sig som mer och mer som Uppsalas kommande etableringsområde för innovationsföretag. Stora torget är redan en utvecklad stadskärna, men som i många städer växer också urbana delar med högre dragningskraft upp precis utanför. Här är ofta fördelarna många - inte minst attraktionen att vara bland de första på plats; mitt bland andra idérika företag som tillsammans sätter sin unika prägel på framtidens Uppsala. Verksamheter och aktiviteter vävs här ihop till en dynamisk plats för hopp, innovation och rörelse..

Tack vare sin starka och tydliga närvaro har Castellum en möjlighet att forma Uppsalas intressantaste företagskvarter i Främre Boländerna. Känslan vi vill förmedla i området är Ljus, och tillsammans med fantastiska fastigheter vill vi här skapa en optimistisk och hållbar plats som staden behöver.

Här knyts allt samman till en helhet med gröna parkytor som bidrar till en inspirerande, avstressande miljö som bjuder in till spontana möten. Allt med närhet till centrum, Stockholm och världen.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Robert Ahlstedt
Theresa Söderlund

Välkommen att kontakta Robert Ahlstedt eller Theresa Söderlund för mer information. Gå till kontakt

Snabbfakta

Uthyrningsbar yta
ca 12 000 kvm
Antal våningsplan
8
Inflyttning
Beräknad till början av 2025
Garage
Garage för bil och cykel

KONTOR MED SVERIGES HÖGSTA TAKHÖJD. Vi spenderar i genomsnitt 90% av tiden inomhus. I Uppsala Lighthouse planeras för utearbetsplatser, för att inspirera fler att upptäcka fördelarna med att arbeta utomhus. Ökat välbefinnande, minskad stress och en positiv inverkan på kreativiteten är bara några i raden av effekter som forskningen visat att vi får av att vistas utomhus.

ATT JOBBA UTE ÄR INNE. Ett uppfriskande möte i parken eller ett promenadsamtal. kanske? Varför begränsa sig till lokalens väggar och tak. Med vårt utekontorskoncept WorkOUT kan vi erbjuda arbetsplatser med Sveriges högsta takhöjd. Med Uppsala Lighthouse erbjuder vi ett citynära kontorshus i parkmiljö där stil, flexibilitet och omtanke om medarbetaren är ledorden.

ÖPPET OCH LIVLIGT? ELLER DISTINKT KONCENTRATION? Vad får era medarbetare att prestera bäst? Ett öppet landskap, individuella kontorsrum eller kanske en lagom blandning? Behöver ni några få rum? Stora ytor? Vill ni stimulera spontana möten? Eller är sekretessnivån hög? Publika ytor? Mötesrum? På Märstagatan finns alla möjligheter att skapa en stimulerande och produktiv arbetsmiljö anpassad efter behov. Berätta om dina önskemål, så tar vi fram en lösning tillsammans.

Ett attraktivt läge i en levande stadsmiljö

Samråd för den första detaljplanen

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala har beslutat om samråd för den första detaljplanen av flera som ska utveckla Boländerna. Castellum är en stor aktör i området som ser fram emot att utveckla platsen med moderna och hållbara arbetsplatser.

- Med vår erfarenhet av att skapa framgångsrika och innovativa arbetsplatser finns spännande möjligheter att möta kraven på framtidens arbetsliv, inte minst när det gäller hållbarhet och hälsosamma arbetsplatser, säger Robert Ahlstedt, Affärsområdeschef på Castellum i Uppsala.

Perfekt geografiskt läge

Utvecklingen av Främre Boländerna är en satsning på näringslivet i Uppsala, där planen möjliggör för kontorsytor och andra arbetsplatser.

Det geografiska läget - granne med Centralstationen och närheten till E4 - ger goda förutsättningar för områdets utveckling och till att göra Främre Boländerna till en del av innerstaden.

Planområdet Ställverket är cirka 8,5 hektar stort och omfattar 14 fastigheter med sammanlagt tio olika fastighetsägare. Planen medger byggnader på upp till 36 meters höjd närmast Resecentrum och vid de större parkerna. Byggnadshöjderna begränsas närmast de byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla och som speglar viktiga delar av 1900-talets industrihistoria i Uppsala.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), konstaterar att Främre Boländerna blir ett attraktivt läge för arbetsplatser i en levande stadsmiljö och lyfter fram samarbetet med de fastighetsägare som medverkar aktivt i planeringen.

Planen beräknas preliminärt att antas andra kvartalet 2022.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.8548795452706,"lng":17.65908434602899},"content":"<div>Främre Boländerna</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Affärsområdeschef AO Uppsala

Robert Ahlstedt

Telefon
+4618606652
E-mail
robert.ahlstedt@castellum.se

Projektuthyrare

Theresa Söderlund

Telefon
+4618606654
E-mail
theresa.soderlund@castellum.se

Om Castellum

Varför välja Castellum?

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Castellum finns på plats och erbjuder lokaler i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.

Hållbart och energieffektivt

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning. Främre Boländerna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Tilldelade utmärkelser

teaser-alt

Personligt husteam ingår i hyran

teaser-alt

En hållbar arbetsplats från början

teaser-alt

Vi erbjuder framgångsrika arbetsplatser