Arendalsvägen, Göteborg

Alldeles i anslutning till Göteborgs Hamn planerar vi för en miljöcertifierad byggnad med cirka 6 600 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.

Här finns alla möjligheter att vara med och påverka utformningen efter behov. Förutom låg energianvändning, effektivt disponerade lagerytor och andra fördelar med nyproduktion, får du också en anläggning som ligger enskilt med möjlighet att låsa om sig.

Arendalsvägen är strategiskt beläget, ett par minuter från Göteborgs hamn, nära Torslandavägen och Volvo. Ett perfekt läge för leverantörer till fordonsindustrin eller verksamheter som hanterar mycket gods via hamnen. Avståndet till Göteborgs centrum är bara 10 minuter, och det går snabbt att ta sig ut på de stora huvudvägarna till Stockholm, Oslo och Öresundsregionen. 70 procent av Skandinaviens totala industri och befolkning finns inom en radie av 500 km från Göteborg.

Hållbart och energieffektivt

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning. Arendalsvägen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad eller BREEAM. För att göra det enkelt för våra hyresgäster att leva hållbart erbjuder vi bland annat gröna hyresavtal, förnybar el och möjlighet att gå med i en miljöbilspool på förmånliga villkor.

Fakta

Ort
Göteborg
Typ
Lager/logistik
Uthyrningsbar yta
Ca 6 600 kvm
Tomtyta
17 500 kvm
Status
Detaljplanearbete pågår
Möjlig byggstart
Byggstart tidigast Q2 2018
Byggnadshöjd
Högsta nockhöjd 15 m
Miljöcertifiering
Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM eller Miljöbyggnad
3D-visning

Kontaktpersoner

Almroth, Sara

Almroth, Sara

Projektutvecklare

Vilhelmsson, Stefan

Vilhelmsson, Stefan

Uthyrare