Atollen, Jönköping

2015 färdigställdes Atollen, Jönköpings största byggnadsprojekt i modern tid.

Atollen – en ny entré till Jönköpings city

Den 18 november 2011 påbörjades bygget av Jönköpings största byggnadsprojekt i modern tid – Atollen. När bygget är färdigt kommer Jönköpings stadskärna att ha utökats med 42 000 kvm nya ytor kring en förlängning av Lantmätargränd och Borgmästargränd samt en helt ny lokalgata i Fiskargränd.

LantmätargrändSedan 2009 har projektet drivits av de lokala fastighetsbolagen Castellum, Fastighets AB Eric Ekblad och HSB Göta efter att den ursprungliga intressenten hoppat av.

I november 2013 öppnade de första verksamheterna i Atollen och inflyttning i bostäderna påbörjades. Hela projektet kommer att vara färdigställt under 2015.
Förutom de ca 13 000 kvm butiker, restauranger och caféer, kommer de tre kvarteren att innehålla bostäder, kontor, parkeringshus med ca 400 p-platser och ett evenemangstorg.
Sammanlagt ligger investeringarna på ca 900 miljoner kronor, där Corallen investerar ca 300 miljoner i två kvarter, innehållande ytor för handel och kontor.

–Med Atollen hoppas vi att kunna uppfylla förväntningarna om att skapa en av de mest attraktiva stadskärnorna i Skandinavien, säger Claes Junefelt på Castellum.
Läs mer om Atollen på vår gemensamma projektsida: atollen.se

Fakta

Typ
Kontor, Butik, Restaurang
Uthyrningsbar yta
42 000 kvm
Investering
900 000 000 mkr
Färdigställt
2015
3D-visning