• Interior

Brunna

Nytt och fräscht med plats att växa

Den strategiska placeringen vid E18 och närheten till både Bromma och Arlanda flygplats är bara några saker som talar för nya industriområdet Brunna i Upplands-Bro. Flera stora aktörer har redan upptäckt det och etablerat sig i området.

Ett mycket bra företagsklimat, en snabb befolkningstillväxt i området – snabbast i Upplands-Bro – och ett distributionsläge som kommer att dra fördel av Förbifart Stockholm är andra fördelar med det framväxande området. Brunna håller hög kvalitet och finns i en mindre kommun med snabba beslutsvägar, näringslivsvänligt klimat och bra nätverk för företagare.

Castellums del av området gynnas av en generös detaljplan och det finns stora möjligheter för hyresgäster att skräddarsy sina lokaler i våra nyproducerade byggnader. Ytterligare en fördel är att Castellum äger stora ytor mark i området – 180 000 kvadratmeter – och kan därför säkerställa att det går att växa över tid här.

Brunna är mycket bra beläget, med kort avstånd till Stockholm, goda kommunikationer för kunder och personal samt bra lösningar för logistik via både tåg- och vägtransporter till övriga delar av landet. Att etablera sig en bit utanför storstaden är dessutom helt enligt den rådande trenden, där stadsnära lager och industrifastigheter i allt högre grad görs om till bostäder.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Tomas Östman

Kontakta vår uthyrare Tomas Östman för mer information! Gå till kontakt

Varför ska du välja Castellum

Vi tänker inte som ett vanligt fastighetsbolag, utan som ett innovativt arbetsplatsbolag, som fokuserar mer på människor än på fastigheter. Vi tänker långsiktigare, har högre servicegrad och tätare och närmare relationer med våra kunder.

Dessutom har vi en unik struktur – vi finns på 20 orter som alla är lokalt beslutsmässiga och samtidigt har uppbackning av den stora koncernens samlade resurser och kompetens. Det här ger oss en kraft och dynamik som ingen kan matcha.

Lager i bra läge

I industriområdet Brunna erbjuder Castellum moderna lokaler för lager och logistik i storlekar från 3 500 till 30 000 kvadratmeter med upp till 11 meter i takhöjd. Till det kommer avskilda utrymmen för personal i entresolplan.

Läget alldeles intill E18 ger snabba distributionsvägar till Stockholm, Mälardalen och övriga delar av landet. Tack vare närheten till E4 finns också bra möjligheter till sjötransporter via Gävle hamn.

Förutom allt det praktiska med läget och logistiken satsar Castellum även på den estetiska utformningen och att skapa trivsel för dem som arbetar här, med sociala ytor, utomhusgym med mera.

Rätt ställe för lätt industri

Nybyggda lokaler i ett växande industriområde, dessutom med bra kommunikationer både för er logistik och personal – för den som etablerar sig hos Castellum i Brunna finns många uppsidor.

De helt nya lokalerna erbjuds i storlekar från 270 till 6 000 kvadratmeter med en fri takhöjd på cirka 6,4 meter. Hit tar man sig snabbt med buss från Kungsängens pendeltågsstation. För den som kör själv är det bara 3 mil på E18 från Stockholm. Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad med ambition att nå nivå Silver.

Potential för handel

Förutom företagande i olika former är det framväxande industriområdet Brunna även planerat för handelsplats, framför allt sällanköpsvaror och eventuellt även storhandel. Läget och kommunikationerna gör att det är lätt att ta sig hit, dessutom utgör alla som kommer att arbeta här en köpkraft som ger en potential i sig.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.504531675226616,"lng":17.745577325955196},"content":"<div>Tibble</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":59.509150003851509,"lng":17.723207493596874},"content":"<div>Örnäs</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":59.477882282036184,"lng":17.752490043640137},"content":"<div></div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin-train-station.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false}]}

Vill du veta mer om vilka lokaler vi har i Brunna? Kontakta mig.

Uthyrare

Tomas Östman

Telefon
+4686023309
E-mail
tomas.ostman@castellum.se