Citypassagen, Örebro

Kontor med guldläge

Citypassagen, Örebro

Nya, moderna och flexibla kontor med plats för 1000 arbetsplatser på 15 000 kvadratmeter.

Intill resecentrum har Castellum uppfört Citypassagen, en toppmodern kontorsbyggnad med flexibla ytor. Närheten till både resecentrum med täta kommunikationer och till city med sitt fulla serviceutbud ger är Citypassagen ett riktigt guldläge. Här har Örebro Kommun, Migrationsverket och Försäkringskassan sin arbetsplats.I markplan finns en stor restauranglokal med plats för flera olika restaurangkoncept. Lokalerna i Citypassagen erbjuder generös rymd med stora ljusinsläpp.

Hållbarhet

Citypassagen har erhållit preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad – nivå Silver. Miljöbyggnad ställer krav på byggnadens energianvändning, innemiljö och inbyggda material.

Miljöhänsyn tas vid alla val i byggprocessen. T ex så är ventilationen och belysning behovsstyrd. Det innebär att är ingen i rummet så släcks belysningen och ventilationen går ned på ett minimum, skiner solen in så minskar också belysningen och blir det varmt så ökar ventilationen. Fastigheten försörjs med grön el, förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla.

Två av fasaderna förses med solceller för elproduktion, solcellerna är integrerade i fasaden vilket vi tror är ett nytt grepp i Örebro.

En okonventionell lösning är att regnvatten kommer att nyttjas för att spola toaletter. I en tid med då vår vattenanvändning kommit alltmer i fokus så har detta rönt uppmärksamhet även på nationell nivå.

För att uppmuntra cykling till jobbet finns cykelgarage och omklädningsrum med duschar. Det kan även användas av de som vill motionera på lunchen. För den som behöver ta bilen till jobbet finns parkeringsmöjligheter i garaget. Där kommer det även finnas möjligheter att ladda sin elbil.

Men hållbarhet är mer än enbart miljö, därför har Castellum tillsammans med PEAB startat projektet Samspelet. Det är ett socialt projekt för inkludering och integration. Projektets mål är att öka intresset för bygg- och fastighetsbranschen, skapa gränsöverskridande möten och bidra till språkträning för ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund.

Roof Arkitekter (numera en del av PE) har ritat huset och Peab är totalentreprenör.


Se Citypassagen färsigställas från start till full höjd. Klicka på dennalänk!

Fakta

Typ
Kontor
Uthyrningsbar yta
15 000 kvm
3D-visning