• Interior

Domstolsbyggnad, Malmö

Castellum bygger nya lokaler för Domstolsverket i Malmö

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal har tecknats mellan Domstolsverket och Castellum som startar nybyggnation av 27 000 kvm moderna domstolslokaler i centralt läge i Nyhamnen i Malmö. Investeringen, som beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor, utgör en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet och blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Anna Björklund

Kontakta Anna Björklund eller Mikael Torstensson för mer information. Gå till kontakt

Snabbfakta

Yta
27 000 kvm
Miljöcertifieringar
Miljöbyggnad Guld
Inflyttning
2022/23

Bakgrund

Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen, centralt beläget alldeles nära Malmö centralstation. Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden där Castellum, som en av de största samhällsaktörerna, även bygger nytt huvudkontor för E.ON - en investeringen som beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

Om projektet

Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 27 000 kvm uthyrningsbar yta. Förslaget är framtaget av arkitektbyrån Henning Larsen i dialog och samverkan kring detaljplanen med Jernhusen. Arbetet med ny detaljplan pågår och byggstart sker i nära anslutning till lagakraftvunnen plan.

Byggtiden är beräknad till ca 2 år och preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö blir under 2022/23.

Vill du se en ögonblicksbild på status i byggprojektet? Klicka här för att se senaste uppdateringen i realtid.

Kontakta oss

Chef Affärsutveckling

Anna Björklund

Telefon
+4640383708
E-mail
Anna.Bjorklund@castellum.se