• Interior

Castellum utvecklar citykärnan i Linköping

Castellum utvecklar området till en levande och uppdaterad stadsdel som bidrar till att knyta samman den äldre innerstaden med föreslaget resecentrum på åns nordöstra sida.

Platsen vid Stångån utgör en av de historiskt viktiga entréerna till stadskärnan med Storgatan som en månghundraårig pulsåder genom stadskärnan. Kvarteret förenar stadens funktioner, är hållbart, inkluderande och har en robust och flexibel struktur. Detaljplanen möjliggör cirka 70 småbostäder, cirka 19 100 kvm nya butiks- och kontorslokaler.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Bakgrund

Befintlig bebyggelse är från 60-talet och följer en tydlig kvartersstruktur i området. Fasaderna består idag av vita och gula plåtskivor samt kopparplåt samt ett punkthus med fasad i gult tegel.

Bottenvåningen i kvarteret är skifferklädd och all bebyggelse har plana tak. Höghuset inrymmer privatbostäder med undantag för det nedersta våningsplanet som utgörs av butikslokaler.

Övrig bebyggelse utgörs av butikslokaler, restauranger och en bilverkstad i nedre plan mot gatan, de övre våningarna utgörs av kontorslokaler.

Bild5.jpg

Om projektet

  • Detaljplanen medför även att cirka 670 m2 mark överförs från fastigheten Druvan 23, ägt av Sankt Kors Fastighetsaktiebolag
  • En delägd gemensamhetsanläggning
  • Detaljprojektering allmän plats (2021-2022)
  • Flytt av ledningar i gata (2022)
  • Uppförande av kvartersbebyggelse i tre etapper (2023 – 2027)
  • Allmän platsmark byggs ut när kvartersmarken är färdigställd (2024 – 2028)

Bild3.JPG

  • Interior

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":58.4114659,"lng":15.6292802},"content":"<div>Området</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Om Castellum

Varför välja Castellum?

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Castellum finns på plats och erbjuder lokaler i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.

Hållbart och energieffektivt

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning. Vi strävar alltid efter att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Tilldelade utmärkelser

teaser-alt

Personligt husteam ingår i hyran

teaser-alt

En hållbar arbetsplats från början

teaser-alt

Vi erbjuder framgångsrika arbetsplatser

Lediga lokaler i Jönköping

Fiskargränd 1

Jönköping

Data om lokalen

Yta
463 m²
Typ
Butik, Kontor, Lager/Logistik