Emdalavägen 4, Lund

Sista etappen av Edison Park färdig

Edison Park är ett visionärt kontorskoncept i nordöstra Lund. Här samlas kreativa, innovativa företag i en miljö där kvalité, service och komfort skapar dynamik och växtkraft.

2012 uppförde vi den sista och avslutande etappen av Edison Park, som är vårt största byggprojekt någonsin. Den avslutande etappen bestod av 11 000 kvm flexibla kontors- och möteslokaler med samt service som bank och restaurang. Den avslutande flygelbyggnaden byggdes enligt samma princip som de tidigare sex huskropparna och fullbordar därmed den ursprungliga planen på totalt omkring 38 000 kvm. Byggnadens standard är hög liksom den tekniska nivån.

Fakta

Typ
Kontor
Uthyrningsbar yta
11 000 kvm
3D-visning

Kontaktpersoner

Gunnefur, Ola

Projektuthyrare Gunnefur, Ola