• Interior

E.ON, Malmö

E.ON:s nya nordiska huvudkontor.

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor för cirka 1500 medarbetare i kvarteret 7Stjärnan i Nyhamnen nära Malmös centralstration. Byggnaden kommer bli ett nytt riktmärke i Malmö, och kontoret är utformat för att tillfredsställa en mängd olika krav och behov som finns på en stilbildande byggnad med hållbara arbetsplatser och tilltalande arkitektur.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Anna Björklund

Kontakta Anna Björklund för mer information! Gå till kontakt

Snabbfakta

Uthyrningsbar yta
24 500 m²
Preliminär inflyttning
Hösten 2022
Typ
Kontor

E.ONs nya huvudkontor består av två huskroppar, som knyts samman med en passage där allmänheten på dagtid kommer att kunna passera mellan Carlsgatan och den lilla parallellgatan Vintergatan. Helhetsintrycket skulle kunna sammanfattas som ”varm modernism”. Dessutom räddar husets placering Vintergatan från att kapas av, vilket bidrar till att skapa ett långt, intimt och trivsamt stråk med en mångfald av kreativa verksamheter från Mercuriparken till Jupitergatan.

Huvudentrén med riktning mot väster välkomnar besökarna med fritt synfält in mot de öppna och inbjudande ytorna i entréplanet, den naturligt myllrande mötesplatsen hos baristan på plan två och hela det öppna och kontaktskapande trapphuset.

Den västra delen av E.ON:s nya huvudkontor kännetecknas av en karaktäristisk form med inbjudande inbuktning vid entrén,som även på långt håll hälsar välkommen till en öppen publik bottenvåning med plats för reception, lounge, showroom, utställningar och det magnifika öppna trapphuset.

I entréplanets västra hörn finns en extern restaurang med fönster ut mot det gamla kafferosteriet, och högst upp på plan sju har man en spektakulär utsikt såväl ut mot stadsmiljön som ner till baristan och entréplanets lounge. Härifrån kommer man också ut till takterrasserna med utearbetsplatser, mötesrum, utomhusgym, odlingslådor, bikupor, biotoptak och mängder av innovativa energilösningar i form av solcellsarrangemang.

”Det har blivit alltmer tydligt att vi behöver hitta en ny gemensam kontorsfastighet som bidrar till vår verksamhet, speglar vår kultur och varumärke och stärker oss som en attraktiv arbetsgivare. Det känns därför väldigt bra att vi nu har beslutat att hyra våra lokaler och tillsammans med Castellum utveckla och bygga nytt kontorshus för E.ONs nordiska huvudkontor, med den tydliga ambitionen att skapa ett hus som är ett hållbart föredöme.” - Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar.

Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Byggnaden är tänkt att bli en ambassadör för hållbara lösningar med maximal energieffektivitet, optimalt inomhusklimat och smarta lösningar för styrning, kyla, värme och varmvatten.

Malmöregionens mest centrala tillväxtområde

Den nya stadsdelen Nyhamnen kommer att förstärka Malmös identitet som uppdaterad kuststad. Tack vare läget vid hamnbassängerna skapas en modern innerstadsmiljö med arbetsplatser, bostäder, skolor, restauranger och service i direkt möte med havet.

Nyhamnsområdet är ungefär lika stort som Malmös gamla stadskärna, dvs den del av staden som ligger inom kanalen. Här kommer ca 6000 nya bostäder samt skolor och förskolor att varvas med 13 000 arbetsplatser och 100 000 m2 parkområde i direkt anslutning till hamnbassänger och city. Tre broar för gångtrafikanter och cyklister över spårområdet söder om Carlsgatan knyter ihop Nyhamnen med den etablerade stadsmiljön, så att det tidigare separerade industriområdet blir en naturlig del av centrala Malmö.

Med sitt läge på Carlsgatan och hörnet precis intill den kommande centrala och livligt trafikerade korsningen vid Tellusgatans nya sträckning vänder sig E.ON:s nya huvudkontor mot staden åt två håll och blir på många sätt en sinnebild för hur det nya Malmö möter det gamla.

Klicka här för att läsa om projektets tidplan. (PDF-dokument, 26 kB)

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":55.611382999999996,"lng":13.007285},"content":"<div>E.ON</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true},{"position":{"lat":55.609074,"lng":12.999923},"content":"<div>Malmö Centralstation</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin-train-station.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false}]}

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Chef Affärsutveckling

Anna Björklund

Telefon
+4640383708
E-mail
Anna.Bjorklund@castellum.se