Exportgatan 2, Göteborg

GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Med start 2017 planerar vi att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.

Fastigheten ligger med utmärkt exponeringsläge utmed E6-an, precis intill den kommande tunnelmynningen för Marieholmstunneln, en ny älvförbindelse som skall stå klar 2020.

Ladda ner broschyr om Exportgatan 2 med mer detaljerad information (PDF-dokument, 9,3 MB)

Fakta

Ort
Göteborg
Typ
Lager/logistik, Kontor, Butik
Uthyrningsbar yta
ca 9 100 kvm för industri/lager, sällanköpshandel samt ca 6 400 kvm för kontor
Status
Nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad kan påbörjas direkt efter årsskiftet 2016/2017

Kontaktpersoner

Vilhelmsson, Stefan

Vilhelmsson, Stefan

Uthyrare

Lundin, Jane

Lundin, Jane

Uthyrare