Främe Boländerna, Uppsala

Ett av Uppsalas mest spännande utvecklingsområden knyter samman Boländerna med innerstaden.

Främre Boländerna, Uppsala

Nu kliver stadsdelen Främre Boländerna ur skuggorna och in i Uppsalas finrum. Med nya kontorsbyggnader, butiker, restauranger blir det en dynamisk del av den växande stadskärnan i landets fjärde stad. Castellum är med och utvecklar ett spännande stadsutvecklingsprojekt där Innerstaden och Boländerna knyts samman.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala har beslutat om samråd för den första detaljplanen av flera som ska utveckla Boländerna. Castellum är en stor aktör i området som ser fram emot att utveckla platsen med moderna och hållbara arbetsplatser.

- Med vår erfarenhet av att skapa framgångsrika och innovativa arbetsplatser finns spännande möjligheter att möta kraven på framtidens arbetsliv, inte minst när det gäller hållbarhet och hälsosamma arbetsplatser, säger Robert Ahlstedt, Affärsområdeschef på Castellum i Uppsala.

Utvecklingen av främre Boländerna är en satsning på näringslivet i Uppsala, där planen möjliggör för kontorsytor och andra arbetsplatser. På grund av industriverksamhet i området innehåller inte planen några bostäder.

Det geografiska läget, granne med centralstationen, ger goda förutsättningar för områdets utveckling och till att göra västra Boländerna till en del av innerstaden.

Planområdet Ställverket är cirka 8,5 hektar stort och omfattar 14 fastigheter med sammanlagt tio olika fastighetsägare. Planen medger byggnader på upp till 36 meters höjd närmast Resecentrum och vid de större parkerna. Byggnadshöjderna begränsas närmast de byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla och som speglar viktiga delar av 1900-talets industrihistoria i Uppsala.
Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), konstaterar att Främre Boländerna blir ett attraktivt läge för arbetsplatser i en levande stadsmiljö och lyfter fram samarbetet med de fastighetsägare som medverkar aktivt i planeringen. Aktuella fastighetsägare i dagsläget är Castellum, Vasakronan, Rosendal, Stiffler, Pronordic, BRF Kvoten, Nylunds och Weilands.

Planen beräknas preliminärt att antas första kvartalet 2022.


Idéförslag från Castellums interna utvecklings- och visionsarbete.

Fakta

Typ
Kontor, Butik
3D-visning

Kontaktpersoner

Ahlstedt, Robert

Affärsområdeschef Ahlstedt, Robert