Gamlestadsvägen 18, Göteborg

På Gamlestadsvägen 18 har vi utvecklat högkvalitativa kontor samtidigt som byggnadens industriella karaktär bevarats.

Gamlestaden - ett expansivt område

Gamlestaden är ett av fem utpekade områden som staden valt ut för att förtäta och utveckla. Ett nytt resecentrum finns nu vid Gamlestads torg och Gamlestaden ska utvecklas till en tät och dynamisk blandstad med nya bostäder, butiker, kontor och hotell.

Här finns en länk till filmen ”Gamlestaden-på väg in i framtiden”.

Modernt och kreativt med industrikaraktär

I denna expansiva stadsdel har vi påbörjat upprustningen av några av husen som vi äger och förvaltar. På Gamlestadsvägen 18 ligger byggnader som byggdes 1920 för företaget Original Odhner som tillverkade räknemaskiner.

En av byggnaderna har renoverats under 2016, med fasadrenovering, ombyggnad av interiören och nya tekniska installationer. Under 2017 fortsatte renoveringen av byggnaden utmed Gamlestadsvägen 18, med bl.a. nya tekniska installationer, nya ytskikt på våningsplanen och upprustade trapphus. Här har vi skapat moderna lokaler som uppfyller dagens krav på yteffektivitet och samtidigt bevarat den industriella karaktären. Entréerna har lyfts fram och utanför huset finns parkeringsplatser med laddstationer för elbilar.

På några års sikt planerar vi att fortsätta upprustningen av utsidan, och med renovering av tak och fasad med nya fönster återskapar vi de ursprungliga kvalitéerna med höga takhöjder, småspröjsade fönster och breda trapphus, som ger kreativa miljöer där människor trivs och kan utvecklas.

Detaljplaneprocess

Vi har påbörjat en planprocess för området norr om nya Gamlestads torg. Översiktsplanen anger att här ska vara blandstad och vi skissar för närvarande för att få fram en ny detaljplan med tät kvartersstruktur för både bostäder, kontor och butiker.

En hållplats från centrum

Ett nytt resecentrum stod klart sommaren 2018 och är en knutpunkt för resande med tåg, spårvagn och buss. En hållplats från centrum, och läget blir bara bättre och bättre allt eftersom Gamlestaden förädlas och blir en del av en grön och nära storstad.

Kontakt

För närvarande finns inga lediga ytor, men om du är intresserad av att veta mer om vårt projekt är du välkommen att höra av dig till Sara Almroth, 031 744 09 17.

Fakta

Typ
Kontor
Uthyrningsbar yta
14 200 kvm
Färdigställt
Etapp 1 färdigställdes 2017
Miljöcertifiering
Miljöbyggnad
3D-visning

Kontaktpersoner

Almroth, Sara

Projektutvecklare Almroth, Sara