Garnisonsgatan 51, Helsingborg

Första Green Building-certifierade lager- och logistikbyggnaden i Sverige

Puma Nordic i Helsingborg, som sedan många år är kund hos oss på Castellum, ville utveckla sin verksamhet och samlokalisera flera lager till en plats. För att möjliggöra denna utveckling och ge plats åt Pumas nya nordiska centrallager, förvärvade Castellum mark intill Pumas nuvarande kontor på Bergaområdet. Ett nytt hög- och plocklager omfattande närmare 10 1000 kvm har uppförts och togs i bruk under 2014. Den nya lager- och logistikbyggnaden har som första industrifastighet i Sverige certifierats enligt de stränga kraven på Miljöbyggnad och fastigheten har fungerat som ett pilotprojekt för den nya manualen som Sweden Green Building Counsil tagit fram för lager- och logistikbyggnader.

Fakta

Typ
Lager/logistik, Kontor
Uthyrningsbar yta
10 000 kvm
3D-visning

Kontaktpersoner

Gunnefur, Ola

Affärsutvecklare kontor Gunnefur, Ola