• Interior

Ett nytt citykvarter tar ny form

Med adressen Stortorget bygger vi en unik kontorsfastighet* i ett av Örebros mest centrala lägen. Kontoret kommer att byggas i öppningen mellan Sorella och Sveas café vid Stortorget. Det kommer bli moderna kontor i storlekar från 300 till 1400 kvadratmeter fördelat över fyra våningsplan. I bottenplan lämnas plats för publik verksamhet och på fjärde våning inryms även en härlig terrass.

En portik i byggnaden blir gångpassagen in till gården och det nya torget som kommer anläggas på dagens parkering. Torget knyts samman med den befintliga passagen till Stallbacken och torget ska få samma mysiga känsla med liv och rörelse som Stallbacken har idag med sina uteserveringar och butiker. Dessutom kommer ytterligare en passage att skapas mot Trädgårdsgatan. Det blir ett gångstråk som förenklar att ta sig från Stortorget ner till Stadsparken och som binder samman city med parkområde.

Förutom kontorslokaler kommer lokaler för handel och restauranger/caféer att skapas. I området Hålltugan bygger även ÖBO nya bostadshus och för att möjliggöra detta kommer delar av dagens befintliga byggnader att rivas.

Castellums kontorsfastighet är en del i ett projekt där vi samarbetar med ÖBO och Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed. Ett spännande samarbetsprojekt som förändrar kvarteret, utvecklar staden och skapar en ny mötesplats i ett läge som har gångavstånd till allt. shed. Tillsammans har vi tagit fram ett förslag på en ny utformning av de sydöstra delarna av kvarteret

*Även denna fastighet kommer få fastighetsnamnet Hållstugan, precis som övriga fastigheter i kvarteret.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Erik Nilsson

Välkommen att kontakta Erik Nilsson för mer information. Gå till kontakt

Snabbfakta

Antal kvm
ca 1000 kvm
Antal våningsplan
4
Kontorsstorlekar
ca 300- 1 400 kvm

Hållbarhet

Alla Castellums nybyggnationer miljöklassas och denna fastighet kommer att byggas enligt Miljöbyggnad guld, som ställer höga krav på bland annat energianvändningen, innemiljö och materialval i byggprocessen. Vi planerar för moderna, öppna kontorsytor som är en del i att uppnå denna miljöklassning. Men det kommer finnas utrymme för kontorsrum.

hållbarhet.jpg

Solceller

solar panels.jpg

För elproduktion kommer solceller att placeras på taket som en del i Castellums projekt ”100 på sol”.

Och precis som i våra övriga fastigheter i Örebro kommer fastigheten att drivas till 100 % av icke-fossilberoende energi. Det vill säga med grön el, förnyelsebar fjärrvärme samt förnyelsebar fjärrkyla eller frikyla från borrhål.

Tidslinje

Läs mer om

2021

Den byggnad som idag är en galleria med Willys som största hyresgäst kommer att rivas f...

Läs mer om

2022

Renovering/ombyggnation av Stortorget 19/Trädgårdsgatan 8

Läs mer om

2023

Nyproduktion av lokaler och bostäder i den nya passagen

Läs mer om

2024

Under hösten är det byggstart för Castellums nya kontorsfastighet. Willys kommer flytta...

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.2715304,"lng":15.2160088},"content":"<div>Kontor Hållstugan</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true}]}

Kontakta oss

Projektledare

Erik Nilsson

Telefon
+4619276509
E-mail
Erik.Nilsson@castellum.se

Om Castellum

Varför välja Castellum?

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget Castellumteam som ser till att du trivs hos oss.

Hållbart och energieffektivt

På Castellum bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att du som hyresgäst bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning. Vi strävar alltid efter att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, en av Sveriges högsta miljöcertifieringar för byggnader. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel.

Tilldelade utmärkelser

teaser-alt

Personligt husteam ingår i hyran

teaser-alt

En hållbar arbetsplats från början

teaser-alt

Vi erbjuder framgångsrika arbetsplatser