Nytt liv till Pusterviksområdet när kvarteret Röda bryggan omdanas

Nu utvecklar Castellum tillsammans med Sverigehuset och Semrén & Månsson ett av de mest spännande lägena i Göteborgs innerstad. Genom varsam omvandling till nya bostäder, kontor, restauranger och butiker ska kvarteret Röda Bryggan skänka nytt liv till stadsrummet längs kajkanten.

I Castellums regi skapas ett tillskott av bostäder, kontor och verksamheter längs med Brogatan och Pusterviksgatan genom om-, till- och påbyggnader. Vid den nyligen upprustade Järntorgsgatan utvecklar Sverigehuset ett 70-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket upp mot Järntorget. Alltsammans ritat av Semrén & Månsson.

Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär.

Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar.

Fakta

Status
Detaljplanearbetet för kvarteret pågår med förhoppningen om en antagen plan under Q2 2019
3D-visning

Kontaktpersoner

Axelsson, Henrik

Projektutvecklingschef Axelsson, Henrik